Predajná doba

Pondelok: NEPREDÁVA SA
Utorok: 9:00-13:00
Streda: 9:00-15:00
Štvrtok: 9:00-13:00
Piatok: 9:00-13:00

Kontakt: Ing. Peter Jamrich – t.č. 038/ 5321 837

Ďalším predmetom našej činnosti je spracovanie vlastných poľnohospodárskych plodín na výrobu kŕmnych zmesí na stredisku Hôrka. Kŕmne zmesi vyrábame do vlastných chovov, ako aj na predaj. Sortiment kŕmnych zmesí je nasledovný:
pre HD: dojnice, jalovice, výkrm HD, teľce
pre ošípané: prasnice, pred výkrm, výkrm, kance
pre iné: nosnice, pštrosy, králiky, kone a ďalšie podľa požiadaviek odberateľa.

Ponukový list

KZ Králiky s kokc., bez kokc. KZ Morky HYD 14
KZ Nosnice granul., sypké KZ Morky HYD 15
KKZ A 1 ošípané (25 kg – 35 kg) DKZ Nosnice 5 kg bal.
KZ A 3 ošípané (75kg – 120 kg) DKZ Nosnice 25 kg bal.
KZ BR 1 brojlerová hydina DKZ Hydina 5 kg bal.
KZ BR 2 brojlerová hydina DKZ Hydina 25 kg bal.
KZ BR 3 brojlerová hydina DKZ Ošípané 5 kg bal.
KZ Kuričky od 1. – 6. týž. DKZ Ošípané 25 kg bal.
KZ Kuričky (od 6.týždňa)

Do kŕmnych zmesí zapracovávame komponenty a doplnky z firiem:
TEKRO, spol. s r.o. | SIGI TRADE s.r.o. | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | ARIMEX Bratislava, spol. s r.o. | ODVP – odb. združenie


© 2020 PPD Prašice. Všetky práva vyhradené