Názov pridelený zákazke

Samohybná rezačka

formulár1 | formulár2 | Vyhodnotenie ponúk

Teleskopický manipulátor

formulár1 | formulár2 | Vyhodnotenie ponúk

Výstavba a modernizácia skladovacích kapacít pre výrobu kŕmnych zmesí – dodávka a montáž technológie

formulár1 | 02-formular § 41-kriteria-technologia | Vyhodnotenie ponúk | SÚŤAŽNÉ PODKLADY | SPRÁVA | Zmluva o dielo | Zdôvodnenie | Ponuka kritéria PAWLICA s.r.o. | Ponuka ostatné PAWLICA s.r.o.

© 2020 PPD Prašice. Všetky práva vyhradené