Naša výroba a činnosti

Družstvo hospodári na výmere 4434 ha p.p., z toho 4392 ha ornej pôdy na 14 katastrálnych územiach. V rastlinnej výrobe pestujeme hrach, pšenicu, jačmeň, ovos, kukuricu na zrno, repku, cukrovú repu a krmoviny. V rastlinnej výrobe pri sejbe repky, obilovín, hrachu a kukurice praktizujeme minimalizáciu spracovania pôdy systémom HORSCH. V živočíšnej výrobe sa zaoberáme výrobou mlieka, mäsa HD a brojlerov.

Rozbory

Ďalším predmetom činnosti je činnosť chemického agro laboratória, kde sa robia rozbory pôdy, krmív, kŕmnych zmesí a nadzemných častí rastlín.


Oblasti laboratórnych rozborov

pôda: pH/KCl, fosfor, draslík, horčík, humus
krmivá a kŕmne zmesi: sušina, popol, vláknina, NL, P, K, Mg, Ca, Na, KVV, CK, NH3, PH, kyseliny octová, maslová a mliečna
nadzemné časti rastlín: N, P, Mg, K, Ca a rýchla sušina


Žatevné práce

PPD ponúka v žatevných prácach služby obilnými kombajnmi CLAAS – mlátenie obilovín, repky, kukurice aj s drvením rastlinných zvyškov.

© 2020 PPD Prašice. Všetky práva vyhradené